De kracht van verbintenis! La force de l’engagement!

Gemeenschappelijke studiedag georganiseerd door de Belgisch-Luxemburgse WAIMH en WAIMH-Vlaanderen.
Met bijdragen van Alain Grégoire en Thomas Harms, die een theoretische en klinische lezing zullen geven.
De vertaling zal gedurende de hele dag via projectie plaatsvinden.

La WAIMH belgo-luxembourgeoise et la WAIMH-Vlaanderen organisent un colloque conjoint avec la participation d’Alain Grégoire et Thomas Harms.
Journée multilingue avec traductions sur écran.

Soort:
Studiedag, WAIMH-activiteiten
Accreditatie:
Aangevraagd, punten nog niet gekend.
Locatie:
Congrescentrum UPC Kortenberg, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg (België)
Opleidingsmomenten:

UPC Kortenberg - LIVE

Friday 24 March 2023: 08:00 - 17:00

Niet-leden: € 100,00 Leden: € 40,00 Studenten (t.e.m. master) € 40,00

Inschrijven afgelopen

Online

Friday 24 March 2023: 08:00 - 17:00

Niet-leden: € 80,00 Leden: € 40,00 Studenten (t.e.m. master) € 40,00

Inschrijven afgelopen

Inschrijven niet meer mogelijk?

Neem persoonlijk contact met ons op en we gaan kijken of we nog een plekje voor je kunnen vinden!

Elkaar de hand uitsteken over de taalgrenzen heen werkt verbindend en versterkend. Het vraagt immers een groot engagement om zorg te bieden aan de allerjongsten en hun zorgfiguren die maar al te vaak blootgesteld worden aan trauma. 

Daarom organiseren de twee Infant Mental Health verenigingen van België, WAIMH Belgo-Luxembourgeoise en WAIMH Vlaanderen, een gezamenlijk symposium om elkaar te inspireren rond het klinisch werk met baby’s, peuters, kleuters en hun zorgcontext binnen regionale netwerken. 

We presenteren twee zorgpaden, één in Vlaanderen en één in Brussel-Wallonië, die ons uitnodigen tot reflectie: wat delen we in ons klinisch werk wat betreft methodieken, therapeutische interventies en innovatieve benaderingen? Welke zijn verschillend en verrijkend? Op welke manier kunnen we het beste van de twee landsdelen samenbrengen?

Om verder te bouwen op de inzichten uit deze twee casussen nodigden we ook twee buitenlandse sprekers uit, Alain Gregoire en Thomas Harms. Alain Gregoire is hoofd perinatale psychiatrie en erehoogleraar aan de Universiteit van Southampton in de VK. Hij richtte de Perinatale Mentale Gezondheidsdienst van Hampshire op en leidt deze mobiele en residentiële voorzieningen voor vrouwen met ernstige psychische problemen in het peripartum. Thomas Harms is psycholoog en lichaamsgericht therapeut. Hij is oprichter van het Centrum voor Primaire Preventie en Lichaamspsychotherapie (ZePP) in Bremen en de daaraan verbonden Huilbabykliniek. Hij ontwikkelde Emotionele Eerste Hulp, EEH, een lichaamsgerichte therapie om ouders en baby’s te begeleiden na overweldigende stress tijdens en na de geboorte.   

Aan de hand van posters willen we een vruchtbare uitwisseling tot stand brengen van werkmethodieken en bestaande zorgpaden over de taalgrenzen heen.  We vragen om je dienst, voorziening of organisatie voor te stellen, je dienst geografisch te situeren en je bestaande netwerken in kaart te brengen. Dat mag gerust op een originele, verrassende of speelse manier.  De oproep voor posters vind je HIER. Een abstract indienen is mogelijk tot 10 maart 2023 en kan via DEZE LINK.

Deze studiedag belooft een platform te bieden dat onze klinische samenwerkingsverbanden voor de allerjongsten en hun zorgfiguren zinvoller en veerkrachtiger maakt.

Het volledige programma kan je HIER nalezen.

De link naar de inschrijvingspagina vind je HIER.

Let op: de plaatsen voor LIVE deelname zijn beperkt.  Uw inschrijving is pas definitief wanneer uw betaling ontvangen is.  Bij onvoldoende plaatsen zullen eerst betalende deelnemers voorrang krijgen.  Inschrijven is mogelijk tem 15 maart.  Tot 1 maart is annulatie mogelijk met 50% terugbetaling.  Vanaf  15 maart is er geen terugbetaling meer mogelijk.

--------------------------------------------------------------------

Nous sommes convaincus de la pertinence de cette devise et de la nécessité d’un véritable engagement dans la clinique de la petite enfance où le traumatique a largement sa place.   Pour la première fois, nous organisons ce colloque conjoint avec les deux WAIMH belges, la WAIMH belgo-luxembourgeoise et la WAIMH Vlaanderen pour penser ensemble cette clinique tout à fait spécifique. 

C’est à partir de deux parcours de soins, de part et d’autre de la frontière linguistique, que nous souhaitons réfléchir à nos approches : Comment nous réunir dans nos engagements? Quels partages sont-ils possibles dans notre travail en termes d'outils, de pistes thérapeutiques, d'approches innovantes, de manières différentes et enrichissantes d’aborder le tout-petit et sa famille?

Outre les interventions de plusieurs membres de la WAIMH BL et de la WAIMH VL, nous avons également invité deux orateurs Alain Grégoire et Thomas Harms. Tout à fait impliqués et engagés dans la clinique des relations précoces, ils nous ont fait le grand plaisir d’accepter de participer à cette journée conjointe et de nous transmettre leur large expérience dans le domaine.

Nous espérons vraiment que cette journée sera à l’origine du déploiement d’un travail commun et d’une collaboration conjointe pour pour la petite enfance sur l'ensemble du territoire de notre pays.  Nous proposons aux équipes qui le souhaitent de présenter des posters à la journée. La visée de ces posters est d’échanger autour des modèles de travail et des parcours de soins existants dans chacune des régions de notre pays. L’idée est donc de présenter son équipe de façon créative, de la situer
géographiquement et de donner une représentation de ses réseaux.  L'appel a poster vous trouvez ICI.  Une soumission de résumé est possible jusqu’au 10 mars 2023 et peut être faite via CE LIEN

Vous pouvez lire le programme complet ICI.

Le lien vers la page d’inscription se trouve ICI.

Veuillez noter que les places pour la participation en direct sont limitées.  Votre inscription n’est définitive que lorsque votre paiement a été reçu.  En cas de places insuffisantes, les participants payants seront prioritaires en priorité.  L’inscription est possible jusqu’au 15 mars.  Jusqu’au 1er mars, l’annulation est possible avec un remboursement de 50%.  A partir du 15 mars, aucun remboursement ne sera possible.