Welkom op de website van WAIMH Vlaanderen

WAIMH Vlaanderen maakt deel uit van het internationaal netwerk WAIMH, World Association for Infant Mental Health.  Professionals die wetenschappelijk en/of klinisch werkzaam zijn op het gebied van de geestelijke gezondheid van het (zeer) jonge kind en zijn zorgfiguren, kunnen lid worden. De voornaamste doelstelling van WAIMH-Vlaanderen is het bevorderen van de ontwikkeling en het welbevinden van baby’s, peuters en kleuters, en het ontwikkelen en verspreiden van wetenschappelijke kennis.

De vereniging beoogt een forum te vormen voor iedere professional die betrokken is bij de psychosociale gezondheid van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters en hun ouders of zorgfiguren.

Waimh-Vlaanderen wil een platform zijn voor uitwisseling van kennis en kunde en volgt prominent wetenschappelijk onderzoek rondom de psychosociale ontwikkeling van zeer jonge kinderen.

De vereniging stimuleert de wetenschappelijke bijscholing op het gebied van Infant Mental Health.  Waimh-Vlaanderen is erkend als organisator voor accreditering onder nr. 1266.

De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering. Een bestuursmandaat duurt 6 jaar. Om de drie jaar vinden verkiezingen plaats voor een deel van het bestuur. Elk gewoon lid van de vereniging kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

Binnen Waimh-Vlaanderen vzw zijn er actueel 3 werkgroepen actief:

  1.  Werkgroep beleid, wetenschap en praktijk  
  2.  Werkgroep vorming en onderwijs
  3.  Werkgroep studiedagen

Op zoek naar een hulpverlener?

Op zoek naar gesubsideerde hulpverlening?

Enkele opleidingen & vormingen in de kijker

LEZINGENREEKS 2022 - HET PAD LEGGEN VOOR LEVENSLANG WELZIJN

Deze 15-delige lezingenreeks wordt gezamenlijk gepresenteerd door Infant and Early Mental Health Promotion (IEMHP) in het Hospital…