Welkom op de website van WAIMH Vlaanderen

WAIMH Vlaanderen maakt deel uit van het internationaal netwerk WAIMH, World Association for Infant Mental Health.  Professionals die wetenschappelijk en/of klinisch werkzaam zijn op het gebied van de geestelijke gezondheid van het (zeer) jonge kind en zijn zorgfiguren, kunnen lid worden. De voornaamste doelstelling van WAIMH-Vlaanderen is het bevorderen van de ontwikkeling en het welbevinden van baby’s, peuters en kleuters, en het ontwikkelen en verspreiden van wetenschappelijke kennis.

Lees meer over ons

Week van de Infant Mental Health: 13 - 19 juni

De week van 13 - 19 juni is het de week van de Infant Mental Health, daarin brengen we de geestelijke gezondheid van de allerjongsten en hun gezin onder de aandacht. Jullie mogen dagelijks een post verwachten met meer informatie over wat IMH precies is. Daarnaast werd een banner ontworpen die je hier kan downloaden en onderaan je e-mail handtekening kan toevoegen.

 

Download de e-mailhandtekening

 

Maandag 13 juni

Deze week is de week van Infant Mental Health! Daarin zetten we het mentale welzijn van de kleintjes en hun ouders in de kijker Maar wat is IMH nu precies?

IMH richt zich op de kleintjes en de context waarbinnen ze opgroeien, want zonder ouders geen baby’s. Geestelijke gezondheid gaat over het relationeel en emotioneel welzijn van de kleintjes en hun ouders. Er is dus zowel aandacht voor de kinderen, hun ouders en context, als voor de relatie tussen ouders en kind(eren).

Deze week volgt elke dag een post met wat meer informatie. Ben je nu al geprikkeld om meer te weten? Luister dan zeker naar deze podcast van EXPOO met Nicole vliegen.

 

Dinsdag 14 juni

Waarom zijn die eerste dagen en jaren nu zo belangrijk?

  • De eerste 1001 dagen van ons leven groeien we ontzettend snel. Wat een kind in die periode ervaart, beïnvloedt de lichamelijke en mentale ontwikkeling.
  • Hoe ouders met hun jonge kind omgaan, legt dus een belangrijke basis voor de toekomst. Daarnaast is het mogelijk mee van invloed op hoe een kind later zelf het ouderschap zal invullen. 
  • De eerste jaren bepalen niet helemaal hoe het leven er verder uit zal zien, maar er liggen wel heel veel mogelijkheden en kansen om een gezonde relationele en emotionele ontwikkeling door te maken.
  • Een korte interventie kan vaak al heel wat verandering teweeg brengen, net omdat de ontwikkeling bij jonge kinderen nog zo veerkrachtig is. 

In dit filmpje legt Tessa Roseboom het mooi uit.

 

Woensdag 15 juni

‘It takes a village to raise a child’

Vanuit de IMH visie is er veel aandacht voor dat dorp rondom het gezin. Er zijn heel wat steunende figuren en organisaties die van belang zijn in het ondersteunen van jonge gezinnen. Zowel informeel zoals buren, familie en vrienden; als formele hulpverleners zoals de kinderopvang of school, de kinderarts of huisarts, de verpleegkundige van Kind en Gezin. En er is natuurlijk ook de bredere maatschappij die de verantwoordelijkheid heeft om jonge gezinnen te voorzien van de steun die ze nodig hebben om gezonde relaties met hun kinderen te kunnen ontwikkelen.

 

Donderdag 16 juni

Er is binnen elke provincie een aanbod naar hulpverleners op de 0e en 1e lijn om kennis en vaardigheden in het werken met jonge kinderen en hun gezin door te geven. Wil je graag meer leren, bekijk dan zeker het aanbod binnen jouw provincie!

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Limburg

 

Vrijdag 17 juni

Jonge kinderen hebben nood aan sociale interactie. Het is vooral belangrijk dat het contact ‘goed genoeg’ is en daarbij hoort zeker ook dat je elkaar af en toe niet helemaal begrijpt. Bij de wonderjaren hebben ze een experiment van 50 jaar geleden in een modern jasje gestoken en gekeken hoe kinderen reageren op het wegvallen van de interactie met hun ouders. Ze vertellen alvast heel wat met hun lijfje over de stress die ze ervaren, kijk maar zelf.

We zetten graag de kinderopvang even extra in de kijker, want zij maken een belangrijk deel uit van het dorp rondom kinderen en hun ouders! Bedankt voor jullie noodzakelijke en belangrijke werk. We hopen dat het beleid het belang van jullie werk kan erkennen en daarmee ook de nodige financiering mag voorzien worden.

 

Op zoek naar een hulpverlener?

Op zoek naar gesubsideerde hulpverlening?