Werkgroepen

WAIMH Vlaanderen werkt momenteel met 3 verschillende werkgroepen die door bestuursleden worden voorgezeten. Het aantal werkgroepen kan steeds uitgebreid worden. Ook leden kunnen toetreden tot één van deze werkgroepen.

Werkgroep beleid, wetenschap en praktijk 

Binnen de werkgroep beleid en praktijk en wetenschap wil Waimh-Vlaanderen prominent wetenschappelijk onderzoek rondom de mentale ontwikkeling van zeer jonge kinderen in kaart brengen en toegankelijk maken. Waimh-Vlaanderen wil in samenwerking met de IMH-referenten van de netwerken tevens het gesubsidieerde zorgverlenerslandschap voor jonge kinderen, maar ook iedere professional die betrokken is op de geestelijke gezondheidszorg van deze doelgroep op de kaart zetten.

Werkgroep vorming en onderwijs

Binnen de werkgroep Vorming en onderwijs wil Waimh-Vlaanderen opleiding bevorderen en erkennen op het gebied van Infant Mental Health. Waimh-Vlaanderen reflecteert samen met haar partners RINO-Vlaanderen, VENPMG (Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Gezondheidszorg) en de netwerken over een IMH-kwaliteitslabel.  Verder is er uitwisseling met de Nederlandse vereniging DAIMH en Franstalige Vereniging Waimh-Belgo-Luxembourgeoise.

Werkgroep studiedagen

Door het organiseren van studiedagen, webinars en het schrijven van nieuwsbrieven wil Waimh-Vlaanderen een verbindende kracht zijn voor het brede werkveld van professionals en andere geïnteresseerden betrokken bij het jonge kind. Waimh-Vlaanderen wil professionals en belangstellenden bij elkaar brengen enerzijds door thema’s en recente ontwikkelingen centraal te stellen maar anderzijds ook gelegenheid te geven tot netwerking zodat doelen gezamenlijk worden gesteld, uitdagingen samen worden aangegaan en opdrachten gedeeld worden opgepakt om stem te geven aan het jonge kind.

 

Werkgroep beleid, wetenschap en praktijk

Wie maakt er deel uit van deze werkgroep:

Waar is de werkgroep op dit moment mee bezig?

  • in kaart brengen van gesubsidieerd zorgverlenerslandschap voor jonge kinderen ism IMH referenten
  • in kaart brengen van wetenschappelijk onderzoek voor jonge kinderen
  • uitwerken van sensibiliseringscampagne rond de 1e 1000 kritische dagen

Werkgroep vorming en onderwijs

Wie maakt er deel uit van deze werkgroep:

Waar is de werkgroep op dit moment mee bezig?

  • Ontwikkelen van een IMH kwaliteitslabel ism VENPMG, Rino Vlaanderen en IMH-referenten.

Werkgroep studiedagen

Wie maakt er deel uit van deze werkgroep:

Waar is de werkgroep op dit moment mee bezig?

  • organisatie gezamenlijke studiedag met Waimh Belgo-Luxembourgeoise - najaar 2022
  • organisatie webinars 2022