Werkgroepen

WAIMH Vlaanderen werkt momenteel met 2 verschillende werkgroepen die door bestuursleden worden voorgezeten. IMH-krachten ondersteunen hierbij. Het aantal werkgroepen kan steeds uitgebreid worden. Ook leden (= IMH-krachten) kunnen toetreden tot één van deze werkgroepen.

Werkgroep beleid, onderzoek en praktijk 

Binnen de werkgroep beleid en praktijk en wetenschap wil Waimh-Vlaanderen:

  • prominent wetenschappelijk onderzoek rondom de mentale ontwikkeling van zeer jonge kinderen in kaart brengen en toegankelijk maken; 
  • in samenwerking met de IMH-referenten van de netwerken tevens het gesubsidieerde zorgverlenerslandschap voor jonge kinderen, maar ook iedere professional die betrokken is op de geestelijke gezondheidszorg van deze doelgroep op de kaart zetten;
  • opleiding bevorderen en erkennen op het gebied van Infant Mental Health. Samen met haar partners - RINO-Vlaanderen, VENPMG (Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Gezondheidszorg) en de netwerken wil de werkgroep reflecteren over een IMH-kwaliteitslabel;
  • sensibiliseringscampagnens uitwerken.

Volgende online bijeenkomst staat gepland op maandag 26 februari 2024 (12u - 13u)

 

Werkgroep vorming en onderwijs

Binnen de werkgroep Vorming en onderwijs wil WAIMH-Vlaanderen:

  • studiedagen en webinars organiseren;
  • door het schrijven van nieuwsbrieven een verbindende kracht zijn voor het brede werkveld van professionals en andere geïnteresseerden betrokken bij het jonge kind.
  • professionals en belangstellenden bij elkaar brengen enerzijds door thema’s en recente ontwikkelingen centraal te stellen maar anderzijds ook gelegenheid te geven tot netwerking zodat doelen gezamenlijk worden gesteld, uitdagingen samen worden aangegaan en opdrachten gedeeld worden opgepakt om stem te geven aan het jonge kind;
  • aandacht schenken aan Public relations (o.a. Instagram account)

 Verder is er uitwisseling met de Nederlandse vereniging DAIMH en Franstalige Vereniging Waimh-Belgo-Luxembourgeoise.

 

 

Werkgroep beleid, onderzoek en praktijk

Wie maakt er deel uit van deze werkgroep:

 

Waar is de werkgroep op dit moment mee bezig?

Werkgroep vorming en onderwijs

Wie maakt er deel uit van deze werkgroep:

 

Waar is de werkgroep op dit moment mee bezig?