De vereniging beoogt een forum te vormen voor iedere professional die betrokken is bij de psychosociale gezondheid van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters en hun ouders of zorgfiguren.

Waimh-Vlaanderen wil een platform zijn voor uitwisseling van kennis en kunde en volgt prominent wetenschappelijk onderzoek rondom de psychosociale ontwikkeling van zeer jonge kinderen.

De vereniging stimuleert de wetenschappelijke bijscholing op het gebied van Infant Mental Health.  Waimh-Vlaanderen is erkend als organisator voor accreditering onder nr. 1266.

De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering. Een bestuursmandaat duurt 6 jaar. Om de drie jaar vinden verkiezingen plaats voor een deel van het bestuur. Elk gewoon lid van de vereniging kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

Het bestuur komt een 4-tal keer bij elkaar waarvan minstens 1x fysiek.  Volgende bestuursvergaderingen voor het academiejaar 2022-2023 zijn reeds gepland:

  • Voltallig bestuur - fysieke meeting: vrijdag 7 oktober om 18u30
  • Kernbestuur – online meeting: dinsdag 7 februari 19u30
  • Voltallig bestuur – online meeting:  Dinsdag 14 maart 19u30
  • Kernbestuur – online meeting: Dinsdag 9 mei 19u30

Binnen Waimh-Vlaanderen vzw zijn er actueel 2 werkgroepen actief:

  1.  Werkgroep beleid, onderzoeken praktijk  
  2.  Werkgroep vorming en onderwijs