De vereniging beoogt een forum te vormen voor iedere professional die betrokken is bij de psychosociale gezondheid van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters en hun ouders of zorgfiguren.

Waimh-Vlaanderen wil een platform zijn voor uitwisseling van kennis en kunde en volgt prominent wetenschappelijk onderzoek rondom de psychosociale ontwikkeling van zeer jonge kinderen.

De vereniging stimuleert de wetenschappelijke bijscholing op het gebied van Infant Mental Health.  Waimh-Vlaanderen is erkend als organisator voor accreditering onder nr. 1266.

De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering. Een bestuursmandaat duurt 6 jaar. Om de drie jaar vinden verkiezingen plaats voor een deel van het bestuur. Elk gewoon lid van de vereniging kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

Het bestuur komt een 4-tal keer bij elkaar waarvan minstens 1x fysiek.  Volgende bestuursvergaderingen zijn reeds gepland:

  • Fysieke meeting: dinsdag 3 oktober 2023 om 19u30
  • Online meeting: dinsdag 23 januari 2024 19u30
  • Fysieke meeting maart 2024:  NTB
  • Online meeting: dinsdag 14 mei 2024 19u30

Binnen Waimh-Vlaanderen vzw zijn er actueel 2 werkgroepen actief:

  1.  Werkgroep beleid, onderzoeken praktijk  
  2.  Werkgroep vorming en onderwijs