Week van de IMH 2022

IMH Awareness week 13-19 juni 2022

Er is groeiende aandacht voor de geestelijke gezondheid van jonge kinderen en hun ouders in de media. WAIMH Vlaanderen springt graag mee op de kar om bekendheid te geven aan Infant Mental Health. Daarom willen we – in navolging van the Parent-Infant foundation  – de week van 13-19 juni 2022 uitroepen tot ‘week van de IMH’. Zo hopen we de emotionele en relationele ontwikkeling van jonge kinderen onder de aandacht te brengen, enerzijds met als doel te sensibiliseren, anderzijds hopen we alle collega’s die op 0e en 1e lijn met jonge kinderen en hun gezin werken ook te helpen zich bewust worden van het belangrijke werk dat ze al verrichten.