Voorzitter

Ondervoorzitter

Foto van Binu Singh

Binu Singh

Kinder- en jeugdpsychiater

Kinder- en jeugdpsychiater

Binu Singh is kinderpsychiater, psychotherapeut en opleider met expertise in en een grote voorliefde voor kinderen tussen 0 en 6 jaar. Zij is verantwoordelijk voor het zorgprogramma 'jonge kind' binnen Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Daarnaast is zij docent in meerdere opleidingen voor professionals, ondersteunt en verdiept ze zich in wetenschappelijk onderzoek en werkt ze regelmatig mee aan informatieverlening aan een breed publiek rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en workshops. Samen met Waimh-Vlaanderen beklemtoont ze het belang van de eerste 1000 dagen en geeft ze graag stem aan het jonge kind in onze samenleving.

Werkgegevens

UPC KU Leuven - kinderpsychiatrie: kleine K (huis 8)
herestraat 49, 3000 Leuven (België)
binu.singh@upckuleuven.be

Penningmeester

Secretaris

Foto van Helena Van den Steene

Helena Van den Steene

Kinder- en jeugdpsychiater

Kinder- en jeugdpsychiater

Ik ben kinderpsychiater op de dagbehandeling ouder-kind in het UKJA en in een groepspraktijk waar ik ook vooral met de jongste kinderen en hun context werk. Daarnaast heb ik ook onderzoeksinteresse. Vanuit het bestuur hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan de missies van WAIMH Vlaanderen. 

Werkgegevens

ZNA UKJA
Lindendreef 1, 2000 Antwerpen (België)
03/280.49.00
mi.ukja@zna.be

Bestuursleden

Inge Glazemakers

Psycholoog

Psycholoog

Werkgegevens

Universiteit Antwerpen: CAPRI
Universiteitsplein 1, S0.033, 2610 Wilrijk (België)
03/265 24 01
inge.glazemakers@uantwerpen.be
Foto van Petra Warreyn

Petra Warreyn

Psycholoog

Psycholoog

Ik ben doctor in de psychologie en sinds 1999 werkzaam aan de Universiteit Gent waar ik onderzoek doe naar de vroege ontwikkeling van kinderen. Ik ben als docent verbonden aan de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie en lid van de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen. 

Mijn interesse op vlak van onderzoek gaat vooral uit naar de vroege ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsstoornis (zoals autismespectrumstoornis) en kinderen met een verhoogde kans op problemen in de ontwikkeling en leerstoornissen (zoals vroeggeboren kinderen). Hierbinnen besteed ik bijzondere aandacht aan het belang van context (zoals ouder-kind interactie).

Daarnaast hecht ik veel belang aan de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk. In het kader daarvan ben ik dan ook bestuurslid van WAIMH-Vlaanderen en van de Inclusie Ambassade, en lid van de Adviesraad Vorming en Opleiding en het Wetenschappelijk Platform van Sig vzw.  ”

 

Werkgegevens

Universiteit Gent
Dunantlaan 2, 9000 Gent (België)
092649442
petra.warreyn@ugent.be
https://www.ugent.be/pp/ekgp/nl/onderzoek/onderzoeksgroepen/oss
Foto van Tine Gregoor

Tine Gregoor

Arts

Arts

Ik ben Tine Gregoor, gepassioneerd door preventie en het psychosociaal welzijn van het jonge kind én hun ouders. 

In de eerste lijn ben ik als arts betrokken bij moeders en hun jonge kinderen. 

Als arbeidsarts bij IDEWE heb ik een bijzondere interesse en expertise in moederschapsbescherming. Hoe blijft werken voor een aanstaande moeder en haar ongeboren kind veilig? Hoe kan je een werkneemster ondersteunen die borstvoeding geeft? Hoe kan je werkgever helpen om de terugkeer naar het werk voor een pas bevallen moeder zo goed mogelijk te laten verlopen? Hoe kun je veilig werken, zelfs preconceptioneel? 

Daarnaast ben ik werkzaam als consultatiearts bij Kind & Gezin, waar ik de ontwikkeling van jonge kinderen opvolg. Deze setting is bij uitstek de eerste plaats waar alle ouders met hun bezorgdheden terecht kunnen. Of waar wij als hulpverlener de vroegste signalen opvangen bij vroege signalen van psychische kwetsbaarheid. 

Binnen het bestuur van WAIMH-Vlaanderen, wil ik een stem geven aan hulpverleners in de eerste lijn en de preventieve gezondheidszorg. Om samen nóg beter het mentale welzijn van deze jonge gezinnen te bevorderen. 

Werkgegevens

Kind & Gezin
Hallepoortlaan 27, 1060 Sint-Gillis (België)
info@tinegregoor.be
https://www.kindengezin.be/nl
IDEWE vzw: Medische preventie
Kunstlaan 2, 3500 Hasselt (België)
tine.gregoor@idewe.be
https://www.idewe.be/-/week-van-de-borstvoeding

Titia Hompes

Arts

Arts

Administratieve ondersteuning

Foto van Kirsten De Meulenaer

Kirsten De Meulenaer

Administratieve ondersteuning

Administratieve ondersteuning

Als hoofdberoep werk ik als Managementassistent bij het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), afdeling Strategische Investeringsprojecten.  

In bijberoep bied ik administratieve ondersteuning aan een aantal verenigingen waaronder WAIMH-Vlaanderen, Vlaamse Vereniging Kinder- en Jeugdpsychiatrie (VVK vzw), Vlaamse Vereniging Psychoanalytische Therapie, (VVPT vzw) en Vlaamse Academie Eetstoornissen (VAE vzw).

Werkgegevens

ZNA: Strategische investeringsprojecten
Lange Beeldekensstraat 267, 2140 Borgerhout (België)
+32475243942
kirsten.demeulenaer@outlook.be

IMH krachten

Ann-Sofie Viaene

Psycholoog

Psycholoog

Werkgegevens

Therapeutisch Atelier, TheA
Spoorweglaan 23, 2570 Duffel (België)
015/89.26.10
thea.azsintmaarten@emmaus.be