Interessante links

The World Association for Infant Mental Health (WAIMH) is a not-for-profit organization for scientific and educational professionals. WAIMH’s central aim is to promote the mental wellbeing and healthy development of infants throughout the world, taking into account cultural, regional, and environmental variations, and to generate and disseminate scientific knowledge.
www.waimh.org (op deze website vindt u links naar alle IMH-verenigingen op de wereld)

DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) is  net zoals WAIMH-Vlaanderen deel van een internationaal netwerk: WAIMH (World Association for Infant Mental Health). De vereniging beoogt een niet weg te denken gesprekspartner te zijn in relatie tot de overheid en diverse kenniscentra in Nederland.  DAIMH wil een platform zijn voor uitwisseling van kennis en kunde. Zij bevordert en erkent opleidingen op het gebied van Infant Mental Health en volgt prominent wetenschappelijk onderzoek rondom de mentale ontwikkeling van zeer jonge kinderen.

Netwerken Geestelijke gezondheidszorg (GGZ-netwerken): Deze netwerken overkoepelen per provincie de organisaties die aan het werk zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg en andere partners over de sectoren heen die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheid van alle kinderen en jongeren.  Naast hun natuurlijke context (ouders, familie, andere opvoedingsfiguren, vrienden, …) houdt het beleid rekening met het belang van samenwerking en afstemming met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg, bv. privépraktijken (psychologen, psychiaters, …) alsook het aanbod dat zich richt naar de leeftijdsgroep volwassenen (jongvolwassenen, ouders van kinderen en jongeren, …) en partners uit andere sectoren. Hieronder vind je de verschillende netwerken per provincie:

Infant referenten: Referenten 'Jonge kind' binnen het programma Crosslink van de GGZ-netwerken ondersteunen en faciliteren per provincie allerlei initiatieven die met jonge kinderen en hun ouders werken. Door letterlijk de deur te openen voor elkaar, willen ze dat diensten elkaar leren kennen en expertise delen. Op die manier hopen ze de kennis te vergroten, drempels bij doorverwijzing te verlagen en uiteindelijk de samenwerking te optimaliseren. Referenten organiseren provinciale werkgroepen, casusoverleg, studiedagen, bieden consult en advies, etc.      

RINO Vlaanderen vzw zorgt voor opleidingen en cursussen in het domein van de geestelijke gezondheidszorg.

Het Vlaams Expertise Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid bestaat uit de Moeder-Baby-eenheden van Karus Gent en PZ Bethaniënhuis, het expertisecentrum perinatale psychiatrie UPC KU Leuven en het Centrum Perinatale Mentale Gezondheid UZGent, de leefeenheden voor zwangere vrouwen en moeders met hun kinderen binnen de revalidatieconventies verslavingszorg van De Kiem (Tipi), Adic (OP+), en Free Clinic (project GoiA) en Kind en Gezin. Dit netwerk zal verder aangevuld worden met andere partners die bij de perinatale mentale gezondheid van vrouwen betrokken zijn.

Kind en Gezin

Vakblad Vroeg, het vakblad voor professionals die werken met jonge kinderen en hun ouders, gericht op ontwikkeling, vroegsignalering en vroeghulp

ZERO TO THREE is a non-profit, multidisciplinary organization that advances our mission by informing, educating and supporting adults who influence the lives of infants and toddlers.

IMH Nederland: leren, verbinden, matchen.

Cokoen - vereniging voor ex-couveusekinderen. Facebookpagina

Vind een psycholoog