MISSIE 

 • WAIMH Vlaanderen:
  • Maakt deel uit van het internationaal netwerk WAIMH, World Association for Infant Mental Health. WAIMH is een non-profit organisatie. Professionals over de hele wereld, die wetenschappelijk en/of klinisch werkzaam zijn op het gebied van de geestelijke gezondheid van het (zeer) jonge kind en zijn zorgfiguren, kunnen lid worden. De voornaamste doelstelling van WAIMH is het bevorderen van de ontwikkeling en het welbevinden van baby’s, peuters en kleuters, en het ontwikkelen en verspreiden van wetenschappelijke kennis.
  • Beoogt een forum te vormen voor iedere professional die betrokken is bij de psychosociale gezondheid van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters en hun ouders of zorgfiguren.
  • Wil een platform zijn voor uitwisseling van kennis en kunde.
  • Bevordert opleidingen op het gebied van Infant Mental Health en volgt prominent wetenschappelijk onderzoek rondom de psychosociale ontwikkeling van zeer jonge kinderen.

 

DOELSTELLINGEN

 • Sensibiliseren
 • Samenwerken over disciplines heen en expertise delen.
 • Betrokkenheid bij de  ontwikkeling en promotie van wetenschappelijk onderbouwde programma’s in preventie en interventie met betrekking tot de ontwikkeling van het jonge kind en zijn zorgfiguren . 
 • Aandacht hebben voor een multicultureel en multidisciplinair perspectief.
 • Een forum bieden voor de uitwisseling van informatie gerelateerd aan  'infant mental health'-relevante thema’s.
 • Het aangaan en onderhouden van contacten met beleidsorganen om noden en bevindingen vanuit het terrein van het wetenschappelijk onderzoek en de hulpverlening kenbaar te maken, initiatieven en advies te ondersteunen.

 

VISIE INFANT MENTAL HEALTH

 • Infant Mental Health gaat over het brede domein van zorg voor de psychosociale gezondheid van de baby en het jonge kind binnen de context waarin er voor hen gezorgd wordt. De ontwikkeling van een jong kind is steeds ingebed in een relatie. Zonder deze relaties met zijn zorgfiguren kan een kind niet bestaan en groeien.
 • De relaties in de eerste levensjaren vormen een blauwdruk waarmee het kind elke toekomstige relatie tegemoet treedt. Deze vroege relaties zijn bepalend voor de balans tussen veerkracht en kwetsbaarheid en voor het wel of niet ontwikkelen van psychopathologie. 
 • Infant Mental Health legt de focus op de psychische gezondheid van jonge kinderen én hun zorgfiguren. Niet het jonge kind als individu staat centraal, maar de relationele context waarvan zowel het jonge kind als zijn ouders deel uitmaken. Kind en zorgfiguren zijn zo nauw met elkaar verbonden dat de ene partij het maar goed kan stellen wanneer de andere partij ook in balans is (Vliegen & Verhaest, 2020).
 • De essentie ligt dan ook in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het jonge kind te optimaliseren.
 • Infant Mental Health omvat de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Ook de zwangerschap en de kinderwens die daaraan vooraf gaat werd recent meegenomen. We spreken van de periode van -9 maanden tot +5 jaar.

De relaties in de eerste levensjaren vormen een blauwdruk waarmee het kind elke toekomstige relatie tegemoet treedt. Deze vroege relaties zijn bepalend voor de balans tussen veerkracht en kwetsbaarheid en voor het wel of niet ontwikkelen van psychopathologie.